Search
Close this search box.

Politica de confidentialitate

urmareste-ne pe

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Informaţii Generale

Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Operatorul datelor cu caracter personal

Noi, EDUCATIE DIGITALA SRL (denumită și ED SRL sau Digitalstack), cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Clădirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3584/2019, Cod Unic de Înregistrare 41634579, atribut fiscal RO, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.

Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal

Am numit un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact: Ionuț BOLDIZSAR, e-mail: ionut@antria.io

Antria Technologies S.R.L., cu sediul social în Orbeasca de Sus, str. Spătărei nr. 18, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J34/14/2018, CIF 38678567

Înregistrată în Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 658 / 13.01.2021. 

  1. Informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal

În calitatea sa de operator, ED SRL, în ceea ce vă priveşte, în funcție de raportul dintre Dumneavoastră şi ED SRL, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, Cod Numeric  Personal, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, poza din buletin, adresa de domiciliu, stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii), date financiare (număr cont bancar, număr card bancar), date despre membrii familiei, informaţii de natura juridică (amenzi administrative, condamnări, alte sancțiuni administrative), date de calificare profesională (informaţii privind studiile, calificări profesionale, publicații), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate, date biometrice – respectiv date referitoare la caracteristicile fizice sau comportamentale ale Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, care permit sau confirmă identificarea unică, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice (exclusiv în situația interacțiunilor dintre ED SRL și Dumneavoastră în mediul online, pentru derularea cursurilor și programelor de formare profesională prin intermediul diverselor platforme digitale utilizate de către societatea noastra în activitatea curentă).

Totodata, datele cu caracter personal reprezentand imaginea, comportamentul si, in anumite cazuri, vocea persoanei fizice vor fi prelucrate de Educatie Digitala SRL prin realizarea de fotografii si/sau filmari (in forma initiala sau intr-o forma adaptata, modificata, trasformata, ori completata a materialului filmat/fotografiat) cu ocazia derularii fiecarui raport cu Dumneavoastra sau eveniment in care sunteti implicat si folosirea acestora pe orice canale media in scopul promovarii si mediatizarii raportului / evenimentului respectiv, dar si a partenerilor Operatorului (parteneri media, sponsori, parteneri contractuali) care sustin Operatorul in implementarea si organizarea fiecarui eveniment in care este implicat, precum si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate (inclusiv monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi a bunurilor private; o astfel de monitorizare se poate realiza si de catre partenerii contractuali ai Operatorului pentru motive de securitate a spatiului apartinand/administrat de respectivul partener contractual)

Va informam ca in anumite situatii societatea noastra colecteaza date cu caracter personal de tipul celor mentionate la paragrafele anterioare si transfera aceste date catre tari terte sau organizatii internationale prin utilizarea unor platforme digitale sau retele de socializare. Transferurile noastre de date catre tarile care nu ofera un nivel adecvat de protectie sunt supuse unei garantii adecvate, in conformitate cu prevederile Art.44 si urmatoarele din Regulamentul GDPR, pentru a va asigura ca datele Dumneavoastra personale sunt protejate in mod adecvat, respectiv utilizam Clauze standard de protectia datelor adoptate de Comisia Europeana in temeiul art. 46 paragraful 2 al GDPR (click aici pentru a accesa Decizia Comisiei Europene privind clauzele contractuale standard pentru transferul catre operatori stabiliti in tari terte). In conformitate cu prevederile Art.49 din Regulamentul GDPR, Dvs., in calitate de persoana vizata, va manifestati in mod explicit Acordul cu privire la transferul propus si aveti dreptul oricand sa ne solicitati sa restrictionam sau sa oprim acest transfer, printr-o Notificare la adresa de e-mail: dpo-siit@antria.io .

Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele Dumneavoastră cu caracter personal

  • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine ED SRL;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește interesul public sau privat al persoanei vizate, aflată în orice fel de relație de colaborare cu ED SRL;
  • prelucrarea este necesară pentru intermedierea unor relații de colaborare între persoana vizată și partenerii ED SRL.

Temeiul prelucrării

Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre Dumneavoastră și ED SRL pentru sau în legătură cu obiectul de activitate al societății noastre.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

Păstrarea, ștergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate şi șterse/distruse în conformitate cu nomenclatorul arhivistic aprobat la nivelul ED SRL, respectând reglementările legale în materie și în vigoare cu privire la arhivarea documentelor.

Drepturile Dumneavoastră

Vă aducem la cunoştinţă că aveți următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele Dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

– dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor Dumneavoastră;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

– dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor Dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul Dumneavoastră şi prelucrarea este una automată;

– dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților Dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor. 

În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (e-mail: anspdcp@dataprotection.ro ).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Image-CNC5DVN.jpg
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue