Termeni și Condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului digitalstack.ro

Informații despre site

Site-ul digitalstack.ro este proprietatea Educație Digitală SRL, persoana juridică română.

Contact:

Telefon: +40374494848, optiunea 1, tasta 6

email: contact@digitalstack.ro

website: https://digitalstack.ro

digitalstack.ro este un site dedicat oricărei persoane !zice sau juridice care activează sau are preocupari din sfera în domeniul învătământului, divertismentului și recteației.

1. Termeni Generali

digitalstack.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea EducațieDigitală SRL.

digitalstack.ro își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe digitalstack.ro.

Totodată, digitalstack.ro poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe digitalstack.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană !zică sau juridică care va accesa acest site.


Puteți copia și tipări conținutul site-ului digitalstack.ro pentru folosința Dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul digitalstack.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.
Utilizarea site-ului digitalstack.ro presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.


Nu sunt premise:
- modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, a!șarea sau modi!carea conținutului
digitalstack.ro fără obținerea acordului prealabil
al digitalstack.ro;
- indepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al digitalstack.ro asupra conținutului acestuia;
- reproducerea conținutului digitalstack.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației;
- preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informatiilor obținute prin intermediul digitalstack.ro în scopuri comerciale.


Este interziă orice utilizare a conținutului digitalstack.ro în alte scopuri decăt cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@digitalstack.ro

3. Drepturi de autor

Conținutul digitalstack.ro este proprietatea digitalstack.ro și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile !ind rezervate.


Folosirea oricăror date, imagini, texte, gra!că, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând digitalstack.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.


Continutul digitalstack.ro nu poate ! reprodus, modi!cat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților digitalstack.ro.

4. Înregistrare, parole, responsabilitatea utilizatorilor

Accesul la digitalstack.ro este liber.


Pentru opțiunea „Login/Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact.


Formularele de înregistrare vor conține informații detaliate ale utilizatorului, cum ar ! numele complet, adresa de domiciliu, adresa de reședință, telefon, adresă email, alte date de contact.


Pentru a evita ca persoane neautorizate să aibă acces la informațiile Dumneavoastră personale, vă recomandăm să nu dezvăluiți parola, să bifați „Log o”” ori de câte ori încheiați sesiunea protejată pe site-ul digitalstack.ro și să închideți fereastra browserului în care ați lucrat, la finalul navigării Dumneavoastră pe site.
Este interzisă partajarea de către utilizatori a datelor lor de acces (username și parolă) în contul digitalstack.ro.
Site-ul digitalstack.ro nu permite accesul mai multor utilizatori (cu aceleași date de acces) la conținutul său.
În cazul în care apar astfel de situații, digitalstack.ro își rezervă dreptul de a suspenda accesul utilizatorului respectiv.

5. Informațiile oferite prin intermediul site-ului & Protecția datelor cu caracter personal

Toate detaliile despre Protecția datelor cu caracter personal se gasesc la urmatorul link: https://digitalstack.ro/politica-de-utilizare-a-datelor/

6. Politica de Cookie-uri

Toate detaliile despre Politica de utilizare a Cookie-urilor se gasesc la urmatorul link: https://digitalstack.ro/politica-de-cookie-uri/

7. Opțiunea de dezabonare

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la digitalstack.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conținut în e-mail.

8. Limitarea răspunderii

digitalstack.ro nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor digitalstack.ro;
– acces neautorizat la datele utilizatorului;
– declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor digitalstack.ro;
– achiziția de bunuri și servicii complementare rezultate din tranzacții sau mesaje primite și începute prin/de pe digitalstack.ro;
– orice alte probleme legate de serviciile oferite de digitalstack.ro.


În condițiile în care considerați că un anumit material a#at pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa contact@digitalstack.ro.
Site-ul digitalstack.ro este oferit în această formă fără alte garanții. digitalstack.ro nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale digitalstack.ro sau ale conținutului acestuia.

9. Drept aplicabil

Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea / funcționarea /
disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești din Cluj-Napoca vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.
Utilizatorul site-ului digitalstack.ro con!rmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea digitalstack.ro de către utilizator implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

10. Suspendarea accesului

Site-ul digitalstack.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul Dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

11. Schimbări ale site-ului

Site-ul digitalstack.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modi!ca, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, digitalstack.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.


Anumite părți ale conținutului publicat pe digitalstack.ro pot să !e furnizate de terțe persoane cu care digitalstack.ro are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului digitalstack.ro pot ! incluse secțiuni publicitare în care se vor a!șa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul digitalstack.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, digitalstack.ro nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

12. Aprobarea comentariilor

Site-ul digitalstack.ro își rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva (fără posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informații sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor și condițiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului avut în vedere de site sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca !ind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor
sau tertilor.


Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor trimise spre publicare. Pentru aceasta, trebuie să știți că postarea sau transmiterea de comunicări sau informații prin intermediul platformelor de comunicație puse la dispoziție de digitalstack.ro este supusă prezentelor Termeni și Condiții și informațiile pot sa nu apară pe platforma digitalstack.ro, dacă acestea nu sunt aprobate.
De asemenea, utilizatorul trebuie să înțeleagă că nu poate publica, transmite sau face referire către utilizatorii sau membrii digitalstack.ro a niciunui fel de mesaj comercial nesolicitat, mesaje cu informații con!dențiale, mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea digitalstack.ro, mesaje care conțin texte ilegale, imorale, injurioase, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terț.

13. Modificarea prezenței secțiuni de termeni și condiții

Site-ul digitalstack.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modi!când versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modi!ca, digitalstack.ro vă va putea notifica prin intermediul e-mail-ului sau printr-un mesaj în contul
Dumneavoastră de utilizator al digitalstack.ro și prin publicarea în prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site, în contul Dvs. de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagina a site-ului implică faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

14. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, seria pașaportului, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice altă dată de identificare a Dumneavoastră pe care o transmiteți pe site-ul digitalstack.ro, prin poșta electronică sau prin alta modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

15. Notă finală

Toate aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor digitalstack.ro prezentele prevederi, pentru a ! tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor digitalstack.ro sau utilizarea serviciilor digitalstack.ro prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi.


Prezentul set de Termeni și Condiții a fost adoptat la data de 25 Ianuarie 2020.